Skip to main content

Sensor Wissel Service

October 04, 2023

De volgende stap in veestapelmanagement: Sensor Wissel Service. Het zorgt ervoor dat de melkveehouder alle sensoren en randapparatuur tot zijn beschikking heeft, inclusief de software om de dieren te monitoren.